Wideo
Wideo wycieczka po fabryce powie Ci o wszystkich sekretach produkcji BLANCHE, i b?dziesz m?g? dowiedzie? si?, jak produkujemy meble dla Ciebie.
 Wideo
Informacje dla designer?w
Informacje dla  designer?w
Indywidualne meble tapicerowane wed?ug twojego w?asnego projektu
Indywidualne meble  tapicerowane wed?ug twojego w?asnego projektu
Meble dedykowane dla twojego biznesu
Meble dedykowane  dla twojego biznesu
Najnowsze wiadomości
Nowoczesny minimalizm wed?ug studio RB Architect z wykorzystaniem mebli BLANCHE

Nowoczesny minimalizm wed?ug studio RB Architect z wykorzystaniem mebli BLANCHE. Okazuje si?, ?e minimalizm nabra? du?o nowych odcieni i d?wi?k?w.

Wn?trze penthouse w stolicy

Wn?trze tego dwupoziomowego mieszkania zrealizowa? architekt i designer Rus?an Bondarchuk, za?o?yciel firmy architektonicznej RB ARCHITECTS. Cz??? projektow? wykona? designer Igor Sirotov.

Nietypowe rozwi?zania mebli tapicerskich od  BLANCHE

Jedn? z g??wnych zalet fabryki BLANCHE jest indywidualne podej?cie i elastyczno?? w stosunku do klienta.

Nowa sofa ERMES - model 2017 od Blanche
Je?li nie uda?o Ci si? znale?? idealnej kanapy do domu, zwr?? uwag? na now? kolekcj? mebli tapicerowanych ERMES, w kt?rej ka?dy detal zosta? precyzyjnie przemy?lany - od funkcjonalno?ci po komfort i styl.